Hạ tầng quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm - Phú Quốc

Hạ tầng quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm - Phú Quốc
Hạng Mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện
Năm Thực Hiện: 2018
Địa Điểm: Phú Quốc

    Chat Zalo
    Chat Facebook
    Hotline: 0903504363